E6 Moelv-Roterud

Nye Veier har utarbeidet to reguleringsplanforslag for E6 Moelv – Roterud som nå legges ut til offentlig ettersyn. Det gis mulighet til å komme med merknader til planforslaget innen 19. september 2024.I fanene under kan du klikke deg frem for presentasjon av prosjektet. Du kan manøvrere rundt i modellen, og lese en kortfattet beskrivelse av noen av de viktigste aspektene ved prosjektet. Hvis du vil å gå i dybden, ligger alle plandokumenter under egen fane. Ønsker du å sende en merknad til planforslaget, delta på åpne informasjonsmøter eller avtale tid for møte med prosjektledelsen? Gå direkte via linkene under.

Om prosjektet

Les mer om hvorfor og hvordan Nye Veier skal bygge E6 Moelv - Roterud

Kartfortelling

Les gjennom en detaljert og interaktiv visning av planforslaget

Send inn merknad

Send inn dine merknader til planforslaget

Åpne møter og kontordager

Bli med på åpne møter og kontordager og få informasjon fra representanter fra prosjektet

Kartinnsyn

Se interaktive 2D og 3D innsynskart av planforslaget

Plandokumenter

Les og last ned plandokumenter for prosjektet

Planprosess og fremdrift

Les mer om planprosessen bak prosjektet

Film

Se en 3D-animasjon av hvordan de ulike planforslagene vil se ut