Kartinnsyn

2D kart med arealplan

2D-kartinnsyn

Se 2D-kart over planforslaget

3D scene over Mjøsa

3D-kartinnsyn

Utforsk en interaktiv 3D-scene over planforslaget.