Åpne møter og kontordager

I juni 2024 har både Ringsaker og Gjøvik kommune vedtatt at planforslaget for E6 Moelv - Roterud kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. I høringsperioden, som defineres som perioden fra planforslaget offentliggjøres og frem til 19. september 2024 skal det gjennomføres både åpne møter og åpne kontordager.


Åpne møter

På de åpne møtene vil Nye Veier orientere om planforslaget og det vil være muligheter for å stille spørsmål som besvares i plenum. Tid og sted for åpne møter er angitt under. Det er ingen krav til påmelding til åpne møter.

Sted Adresse Dato Klokkeslett
Moelv kulturhus Skolevegen 13, 2390 Moelv 27.08.2024 18.00 - 20.00
Honne Hotell og Konferansesenter Honnevegen 60, 2836 Biri 28.08.2024 18.00 - 20.00

Åpne kontordager

De som er direkte berørte av planforslaget vil også få mulighet til å melde seg på åpne kontordager. Da vil det være mulighet for å prate om egen situasjon sammen med representanter fra prosjektet. For å delta på åpen kontordag må det meldes på via påmeldingslenkene under. Åpne kontordager gjennomføres i henhold til tabellen under, og det settes av 20 minutter til en samtale.

Sted Adresse Dato Klokkeslett
Moelv kulturhus Skolevegen 13, 2390 Moelv 28.08.2024 09.00 - 16.00
Biri omsorgssenter Birivegen 53, 2836 Biri 29.08.2024 09.00 - 16.00

Påmelding åpen kontordag