Plandokumenter: E6 Moelv - Roterud


Nye Veier har utarbeidet to reguleringsplanforslag for E6 Moelv – Roterud som nå sendes til videre behandling i Gjøvik og Ringsaker kommune. Behandlingen i kommunene kan påvirke planforslaget før det legges ut på offentlig ettersyn senere i 2024. Det gis mulighet til å komme med innspill til planforslaget når det er lagt ut til offentlig ettersyn. Dokumentene som er oversendt til kommunene:


Illustrasjon av E6 Moelv-Roterud ved Mjøsbru

Reguleringsplandokumenter


Fagrapporter


Forprosjekter Ny Mjøsbru


SOSI


Last ned alle dokumenter